Menu

WKK Installaties

Onze werkzaamheden op gebied van warmte-krachtkoppelingen varieren van het leveren tot het installeren of onderhouden van de WKK’s. Bij warmte-krachtkoppelingen worden electriciteit en warmte tegelijkertijd bij de verbruiker opgewekt. Daarmee worden de verliezen voor transport van warmte en elektriciteit vrijwel geëlimineerd.

De warmtevraag staat voorop bij de WKK. Vernietiging van warmte komt nauwelijks voor. Het brandstofverbruik voor de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte in een WKK is daardoor een stuk lager dan het verbruik voor de productie van eenzelfde aantal eenheden elektriciteit en warmte afzonderlijk in elektriciteitscentrale en c.v.-ketel.

Wij kunnen de warmte-krachtkoppelingen voor u leveren, installeren en onderhouden. Tevens kunt u bij ons terecht voor het verhelpen van storingen.

Hoe werkt een WKK

Warmte-krachtkoppeling (kortweg WKK) of cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht (elektriciteit). De kracht is afkomstig van een brandstofcel, verbrandingsmotor of gasturbine en wordt meestal aangewend om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren maar wordt lokaal nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld productie van warm water, stoom of hete lucht[1].

Nieuwe elektriciteitscentrales hebben een elektrisch rendement van ca. 58,5%, de rest van de energie uit de gebruikte brandstoffen komt vrij als warmte. Zonder warmte-krachtkoppeling wordt deze warmte afgevoerd met het koelwater. Deze warmte kan grotendeels nuttig gebruikt worden (verwarming, droging e.d.). Op deze manier wordt brandstof bespaard ten opzichte van de afzonderlijke, gescheiden productie van elektriciteit en warmte, de elektriciteit in een centrale en de warmte in een aparte ketel.

©2024 P. v.d. Hoeven Electro B.V. - By Zencule